TCTO-N

 

TCTO-N er beregnet for å lade både Lithium, AGM og Bly/Syre batterier.

Den er konstruert for å sikre optimal lading av batteriene dine, enten de sitter i båt eller bil.
I tillegg til bedre ytelse, vil TCTO-N også sørge for at batteriene kan få forlenget levetid.
TCTO-N har dobbel utgang og kan regulere lading fra en eller to dynamoer med samme spenning.
Ved tilkobling vil TCTO-N automatisk sjekke om anlegget er 12V eller 24V, og justere ladespenningen etter dette, til normalt 14.25V alternativt 28.50V.
TCTO-N kobles til + / – på forbruksbatteri(ene) og til D+ / DF på dynamo, etter at den interne regulatoren i dynamo er frakoblet. En ekstra orange + ledning fra TCTO-N kobles til et av startbatteriene for å overvåke at ladespenningen på startbatteriene ikke blir for høy, for eksempel ved bruk av eldre skilledioder som gir høye spenningsfall.
Den ene temperatursensoren festes til batteriets pol for at ladespenningen skal kunne reguleres automatisk med temperaturen i batteriet. De to andre festes til dynamoenes B+ utgang. Dette for å kunne justere ladeeffekten for å unngå overbelastning av dynamoene.

 

Ladeforløp:
Ved oppstart kontrolleres spenningen på forbruksbatteriene.
Spenningen målt ved oppstart er avgjørende for hvor lenge TCTO- N lader med 14.25V (28.50V) før ladespenningen reduseres til 13.80V (27.60V).

Minimum ladetid på 14.25V (28.50V) er 1 time. Etter 5 timers lading, reduseres ladespenningen uansett ned til 13.80V (27.60V).

TO-funksjonen på dynamo:
Ladespenningsreduksjon ved høye dynamotemperaturer vil skje etter følgende tabell:
Opp til 85°C – 100% effekt

     85 - 95°C –    80% effekt

     95 - 100°C – 60% effekt

   Over 100°C – Minimum effekt


TO-funksjonen på batteri:

Overvåker temperaturen i batteri. Reduserer ladeeffekten ved temperaturer over 45°C.
Batteriene kan bli skadet ved lading over 45°C og ladeeffekten reduseres til minimum.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

  • Størrelse B x H x L : 64 x 28 x 89mm
  • Spenning fra dynamo(er) : 12V eller 24V. TCTO-N finner automatisk riktig spenning.
  • Ladespenning: 14.25V (28.50V)
  • Floatspenning: 13.80V (27.60) ved fulle batterier eller etter 5 timer
  • Temperatursensor, batteri : Overvåker temperaturen i batteri.
  • Temperatursensor, dynamoer : Overvåker intern temperatur i dynamoene
  • Kabeldimensjoner DF/D+ til dynamo : Minimum 1,5mm2

   JavaSea forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktets design uten varsel

 

Dynamo - Modifiserings instuksjoner: