Java Sea Ltd
Selskapet skifter eier og fra nå av kan alle bestillinger og andre henvendelser skje til:

Saga-Nor AS, Nordstrand Terrasse 62, 1170 OSLO

Org.nr. 911 740 702

Telefon 922 81 167 eller på mail tore.augensen@javasea.no

I utgangspunktet vil alle produktene leve videre, og prisene som er gitt for 2020 vil også holdes!